Celt Spółka z o.o. 40-600 Katowice ul. Kościuszki 229

tel. +48 32 252 01 45, +48 603 877 140, +48 691 563 260