Wspieramy technologie przyjazne środowisku

Centrum Ekologiczne Licencyjnych Technologii

"CELT" Ltd Sp z o.o.

NIP 634-10-00-978
Numer KRS 0000033235
Kapitał zakładowy 68 500,00 PLN , opłacony w całości.

Siedziba:
40 – 688 KATOWICE
ul. M. Gierlotki 10
woj. śląskie